กลับหน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อนักศึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
อนุมัติการฝึก
การตอบรับจากหน่วยงาน
1
ธนฤทธิ์ วิริญาติ
เซเว่นดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
2
วุฒิชัย หัสรินทร์
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่งจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
3
จิราพร สิงห์งอย
สำนักงานเซียงเซา มิวสิค
อนุมัติ
ตอบรับ
4
พกาวรรณ ภักดีราช
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่งจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
5
ธีระพงษ์ โคตรผาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่งจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
6
ณิชมน  พิทักษ์กุล
สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน
อนุมัติ
ตอบรับ
7
ทงสิน สุริพัฒน์
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ
อนุมัติ
ตอบรับ
8
วชิรวิทญ์ เขจรรักษ์
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่งจำกัด
อนุมัติ
ตอบรับ
9
นรินทร์  ไชยมาตร
เทศบาลตำบลคำตากล้า
อนุมัติ
ตอบรับ
10
นรินทร์ สุวรรณไตรย์
เทศบาลตำบลพรรณานคร
อนุมัติ
ตอบรับ
11
สิรินภา สมภักดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บงกชธร
อนุมัติ
ตอบรับ
12
ไม้ งามวิทยานนท์
สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส
อนุมัติ
ตอบรับ
13
คำไป่ บาลลา
มูลนิธิเมาไม่ขับ
อนุมัติ
ตอบรับ
14
อภิสิทธิ์ แสนโชติ
หจก.ศิริสินก่อสร้าง
อนุมัติ
ตอบรับ
15
อินทัช พิมพ์พงษ์
สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ
อนุมัติ
ตอบรับ
16
ลักษมันต์ จันวิเศษ
หจก.โรงแรม เอ็น.เอช.ดิเอลลิแกนท์
อนุมัติ
ตอบรับ
17
ชุตินันท์ เบ้าหล่อเพชร
หจก. บี.เค. เม็ททอลชีท เซกา
อนุมัติ
ตอบรับ