ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ธนฤทธิ์ วิริญาติ
เซเว่นดงมะไฟ
อนุมัติ
2
วุฒิชัย หัสรินทร์
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่งจำกัด
อนุมัติ
3
จิราพร สิงห์งอย
สำนักงานเซียงเซา มิวสิค
อนุมัติ
4
พกาวรรณ ภักดีราช
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่งจำกัด
อนุมัติ
5
ธีระพงษ์ โคตรผาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่งจำกัด
อนุมัติ
6
ณิชมน พิทักษ์กุล
สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน
อนุมัติ
7
ทงสิน สุริพัฒน์
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ
อนุมัติ
8
วชิรวิทญ์ เขจรรักษ์
บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่งจำกัด
อนุมัติ
9
นรินทร์ ไชยมาตร
เทศบาลตำบลคำตากล้า
อนุมัติ
10
นรินทร์ สุวรรณไตรย์
เทศบาลตำบลพรรณานคร
อนุมัติ
11
สิรินภา สมภักดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บงกชธร
อนุมัติ
12
ไม้ งามวิทยานนท์
สำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาส
อนุมัติ
13
คำไป่ บาลลา
มูลนิธิเมาไม่ขับ
อนุมัติ
14
อภิสิทธิ์ แสนโชติ
หจก.ศิริสินก่อสร้าง
อนุมัติ
15
อินทัช พิมพ์พงษ์
สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ
อนุมัติ
16
ลักษมันต์ จันวิเศษ
หจก.โรงแรม เอ็น.เอช.ดิเอลลิแกนท์
อนุมัติ
17
ชุตินันท์ เบ้าหล่อเพชร
หจก. บี.เค. เม็ททอลชีท เซกา
อนุมัติ

พบข้อมูลทั้งหมด   17  คน   หน้าทั้งหมด 1 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาค กศป. รปศ. ทั้งหมด