ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
คธาวุธ วงศ์ประชา
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
2
ชาตรี ศรีสุธา
ร้านราชินีคิ้ว
ยังไม่อนุมัติ
3
กฤษณา คะณานันท์
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา
ยังไม่อนุมัติ
4
ชรีนันท์ เมืองโคตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอหว้านใหญ่
อนุมัติ
5
สุภาพร พรหมนอก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ยังไม่อนุมัติ
6
สุวนันท์ คนดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนตาล
ยังไม่อนุมัติ
7
ศิรินทรา บุญกลม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมืองบ่า
ยังไม่อนุมัติ
8
สุดารัตน์ บุรีแสง
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
ยังไม่อนุมัติ
9
รุ่งทิวา เกษอินทรษา
สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน
อนุมัติ
10
วิชิตา สุรินทะ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
อนุมัติ
11
เมริยา ธิวะโต
บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อนุมัติ
12
ประกายดาว เอี่ยมจำรัส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี
ยังไม่อนุมัติ
13
อาภาศิริ เมืองโคตร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู
ยังไม่อนุมัติ
14
ธนภัทร เมืองโคตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอหว้านใหญ่
อนุมัติ
15
กนกวรรณ ผลาจันทร์
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด
อนุมัติ
16
ธัญลักษณ์ สุวรรณไตรย์
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
อนุมัติ
17
เจนจิรา พาลึก
บริษัท พีเอสคิว จำกัด
ยังไม่อนุมัติ
18
ธิดา เมฆลอย
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
ยังไม่อนุมัติ
19
จิรประภา ชาปากดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน
ยังไม่อนุมัติ
20
วลัยพร วงค์ศรีทา
สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
ยังไม่อนุมัติ
21
พรรณฑริกา ภูมิพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
22
วชิราภรณ์ แสงเทพ
โรงพยาบาลสกลนคร (กลุ่มงานบัญชี)
อนุมัติ
23
อรุโณทัย เหรียญทอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
อนุมัติ
24
น้ำทิพย์ ศรีดาวงศ์
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
ยังไม่อนุมัติ
25
เกษราภรณ์ วงศ์งาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
อนุมัติ
26
พรณภัส กางทอง
เทศบาลตำบลหนองลาด
ยังไม่อนุมัติ
27
ปฐวินท์ ขันแข็ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
อนุมัติ
28
สุภาพร วงค์ตาพรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
อนุมัติ
29
จินดา ยางธิสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ยังไม่อนุมัติ
30
ธีรกาญจน์ สมอบ้าน
สมจันทร์การบัญชี
ยังไม่อนุมัติ
1 ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   40  คน   หน้าทั้งหมด 2 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2566 ภาค กศป. ทั้งหมด