ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
อันธิดา อุปถานา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
อนุมัติ
2
สุทธิพร สาริวงษา
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
อนุมัติ
3
มณฑาทิพย์ ไชยยายงค์
สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
อนุมัติ
4
ธิดาขวัญ วนจันทร์โม
ร้านนั่งแหม่ะคาเฟ่สกลนคร
อนุมัติ
5
ฉัตรทริกา บุพศิริ
ร้านธนวัฒน์ก่อสร้าง
อนุมัติ
6
สิริมา ขันแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
อนุมัติ
7
อรวี มุงคุณ
สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน
อนุมัติ
8
ปณิดา นีอำมาตย์
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
อนุมัติ
9
จักรภัทร กุลยะ
อ.เจริญพืชผล
อนุมัติ
10
ศุรวุธ วงค์ผาบุตร
สมจันทร์การบัญชี
อนุมัติ
11
พงศ์ศุลี คารวานนท์
อ.เจริญพืชผล
อนุมัติ
12
กาญจนา บุญศิริ
อ.เจริญพืชผล
อนุมัติ
13
นครินทร์ ราชปัญญา
ป.ปัญญา รถตู้
อนุมัติ
14
อัจฉรา เเสนศรี
หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
อนุมัติ
15
หนึ่งฤดี วันนาพ่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อนุมัติ
16
พรกมล จันทะไชย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
อนุมัติ
17
ธนบดี ศรีสมบูรณ์
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
อนุมัติ
18
ภาวีณี ยาสาไชย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
อนุมัติ
19
ทิพยวดี พรรณประภา
ศิวะรถบ้าน
อนุมัติ
20
สุภาพร จันทะลุน
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
อนุมัติ
21
อาภาภรณ์ ขันทาเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
อนุมัติ
22
ณัฐวุฒิ ตงศิริอุยเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
อนุมัติ
23
จักรกริช คุนมี
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
อนุมัติ
24
ณิชกานต์ เณรน้อย
บริษัททีพี โลจิสติกส์ สาขามุกดาหาร
อนุมัติ
25
เบญจรัตน์ วรสุข
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอนิคมคำสร้อย
อนุมัติ
26
ปราณปริยา พ่อวงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
อนุมัติ
27
ธัญลักษณ์ สรรพศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
อนุมัติ
28
เกฏชริณณ์ สนพะเนาว์
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม
อนุมัติ
29
ตุ้มทอง โคตรตาแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
อนุมัติ
30
พิสมัย จุใจล้ำ
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1] 2 ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   76  คน   หน้าทั้งหมด 3 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2565 ภาค กศป ทั้งหมด