ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
กฤษติน นันทราช
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร
อนุมัติ
2
วรรณพงษ์ วรรณพัฒน์
บริษัท เตียไท้ล้ง จำกัด
อนุมัติ
3
เกษฎา บาตดี
ศุภกิจไอทีเซอร์วิช
อนุมัติ
4
วายุ อุดทุม
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
อนุมัติ
5
ณัฐวุฒิ กองศูนย์
ศุภกิจไอทีเซอร์วิช
อนุมัติ
6
จิราพร มนต์มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
7
ชัยพฤกษ์ อาจวิชัย
บริษัท สยามกิจรุ่งเรือง จำกัด
ยังไม่อนุมัติ
8
ตวงสิทธิ์ พงษ์พิศ
บริษัท ท่าแร่งอนหลำ ร้านดังเมืองสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
9
อานนท์ เที่ยงมนต์
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
อนุมัติ
10
สิปปวิชญ์ บุริพา
ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน
อนุมัติ
11
ศุภพิชญ์ พรมปากดี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
12
ทศวรรษ มะโนมัย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
กุลณัฐ ปาทา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
อนุมัติ
14
ศิริมา ศรีแพง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
15
วรานันท์ เหลาแตว
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
อนุมัติ
16
ศุภวุฒิ โพธิ์สว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อนุมัติ
17
ณัฐหทัย พ่วงเชย
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
อนุมัติ
18
ปิยะฉัตร นาโควงค์
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร(สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนคร)
อนุมัติ
19
ศศิกานต์ ไชยทิพย์
เทศบาลตำบลกกตูม
อนุมัติ
20
รัตติยากร นัทธี
ร้านขายยาเภสัชกรโกวิท
อนุมัติ
21
สุพิศรา ยาทองไชย
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ
อนุมัติ
22
อวัศยา คำก้อน
บริษัท สยามกิจรุ่งเรือง จำกัด
อนุมัติ
23
ศิรินทิพย์ เทพวงษ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
24
ธนาชัย หัศกรรจ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1]

พบข้อมูลทั้งหมด   54  คน   หน้าทั้งหมด 2 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค กศป. ทั้งหมด