ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
อนุธิดา นามเพราะ
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงสือ
อนุมัติ
2
สุพัตรา ชะนะบุตร
อนุมัติ
3
ณาตยาณี ผาใต้
อนุมัติ
4
สุดารัตน์ แสนสร้อย
บริษัท สิงห์ขอนแก่น จำกัด
อนุมัติ
5
ภัสสรกรณ์ ศรีประใหม
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
6
ธนัชพร พิกุลทอง
อนุมัติ
7
จิราวรรณ์ ฆารเเจริญ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
8
บัวทอง ไชยสงค์
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
9
ประภัสรา นันทะวงค์
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด