ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
อัจฉรา อุสาพรหม
ที่ทำการไปรษณีย์ สกลนคร
อนุมัติ
2
อรวรรณ ศรีไชย
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ
อนุมัติ
3
พัทธิยา แก้วจันดา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
4
นันท์นริน อินธิกาย
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
5
คณิตรา โถเเก้วเขียว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี
อนุมัติ
6
พรรณิภา บับพาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี
อนุมัติ
7
อรรณพ ปริปุรณะ
โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา
อนุมัติ
8
กนกพร อันสุข
อนุมัติ
9
วิชชุวรรณ ติ้วคะลา
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
10
มณีวรรณ โคตรแสงอ่อน
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
11
พรพรรณ วิลัย
ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาเขาวง
อนุมัติ
12
จุฬารัตน์ อัฐนาค
บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จํากัด
อนุมัติ
13
นภัสกร อุปพงษ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
14
รัติพร บุญยะ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
15
สุชาดา ชินโน
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
16
ศุภสุตา ธ.นโสม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
17
ฐิติวัสส์ ริกำแง
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
18
สุธิดา แก่นท้าว
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
อนุมัติ
19
สุริยา พลสนะ
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
20
ษฏนัน อุปพงษ์​
อนุมัติ
21
สิริกันยา อินทวงศ์
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
22
สุภาวดี สัตย์ซ้ำ
บริษัท FlashExpress สาขาธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
อนุมัติ
23
ศศิชา ศรีสมัย
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
24
จีรการต์ ฮ้มภูงอย
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
25
ศรัญญา สิงหะ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
26
สกล ไชยะขันธ์
Flash Home สาขาสกลนคร 15
อนุมัติ
27
วงศธร กรวยทอง
ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน
อนุมัติ
28
ทินกรณ์ วิริยะกุล
บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
29
ณัฏฐณิชา อาจจำนงค์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสกลนคร
อนุมัติ
30
อรณัญช์ บุพศิริ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร (ฝ่ายคลังสินค้า)
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด