ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
ชุติกา บัวบาน
คอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว พญาไท
ยังไม่อนุมัติ
2
อรจีรา อุทำกา
ปัฐวุฒิคาร์เซ็นเตอร์
อนุมัติ
3
งามสิรี พลราชม
บริษัท มิตซูเจริญศรี (2002) จำกัด
อนุมัติ
4
ถาวร จันทะนุด
เอ แอนด์ เอ ออโต้เพนท์
อนุมัติ
5
จิราพร บาตดี
ปัฐวุฒิคาร์เซ็นเตอร์
ยังไม่อนุมัติ
6
ศักดิ์นรินทร์ พิมพ์สุข
บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชน
อนุมัติ
7
ประวีณา ห้าวหาญ
ร้านแดรี่ควีน สาขาโรบินสันสกลนคร
อนุมัติ
8
ภูวไนย สอนพิมพ์
สำนักงาน เอไอเอ สกลนคร
อนุมัติ
9
จีรนุช อัมกุล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน สาขาที่ 123
อนุมัติ
10
อมรพรรณ สุขสนวน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟ
อนุมัติ
11
มาริษา แก้วอัคฮาด
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ยังไม่อนุมัติ
12
พิศาล กางทอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
นภาพร แดงงาม
บริษัท เล็งเส็ง กรุ๊ป จำกัด
ยังไม่อนุมัติ
14
สุจินันท์ แซ่เฮ็ง
บริษัท ตรอ.บ้านผึ้ง จำกัด
ยังไม่อนุมัติ
15
กมลทิพย์ ชางฉิ่ง
ษริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
อนุมัติ
16
กฤษฎา มาตา
สำนักงานเทศบาลตำบลดงมะไฟ
ยังไม่อนุมัติ
17
พรรณลิณี แผนเมือง
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
ยังไม่อนุมัติ
18
กิตติชัย เหล่าลุมพุก
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
19
มนทวรรณ คชศิล
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
อนุมัติ
20
ปนัดดา คำพิลา
บริษัท นิชชา เนเชอรัล จำกัด
อนุมัติ
21
ธิดา แสงวงค์
ร้านแดรี่ควีน สาขาบิ๊กซีสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
22
วิจิตรา บรรเทาทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
ยังไม่อนุมัติ
23
วิรวัฒน์ อุติลา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
ยังไม่อนุมัติ
24
อริศรา ช่างคำ
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ยังไม่อนุมัติ
25
กัญญารัตน์ ประกิ่ง
ร้านMongkol Tree Family
ยังไม่อนุมัติ
26
พิไลรัตน์ ไชยเทศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ยใหญ่
ยังไม่อนุมัติ
27
รุ่งทิพย์ คำเกษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา
อนุมัติ
28
ศุภกิจ นาทราย
ศุภกิจไอทีเซอร์วิช
ยังไม่อนุมัติ
29
อรญา คนคล่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ยังไม่อนุมัติ
30
สุรีรัตน์ อุ่นจิตต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ยังไม่อนุมัติ
1 ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   54  คน   หน้าทั้งหมด 2 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาค กศป. ทั้งหมด