ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
จารุวรรณ ทองเหลือง
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
2
วลัยพร วงศ์เวียน
บริษัท กิ่งดาว โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
3
สุภาภรณ์ คำฤาเดช
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนแพง
อนุมัติ
4
อภิญญา จันทร์สุข
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
อนุมัติ
5
ปฏิพัทธ์ ยศม้าว
เมืองไทยแคปปิตอลจำกัด(มหาชน)
อนุมัติ
6
เกศราภรณ์ ลินโพธิ์ศาล
อนุมัติ
7
ศิริรัตน์ คำพอพ่อ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
8
กษกร จันทร์สด
ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
อนุมัติ
9
จรรยมณฑน์ นิวงษา
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
อนุมัติ
10
กมลวรรณ สุวรรณเทน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประหยัดการบัญชี
อนุมัติ
11
วรรณวิสา ขันติยู
อนุมัติ
12
ศิริรดา ลอยพิลา
อนุมัติ
13
สิริญาภรณ์ ถกลสาครรัตน์
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
14
สุมินตรา ปัญญาประชุม
บจก. สกลเจริญศรี (2003)
อนุมัติ
15
ปรียาภรณ์ ยิ่งนอก
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
16
อภิญญา สาธร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
17
ศันสนีย์ เปาวะนา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
18
กรรณิกา ปติโยพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
19
เรณุกานต์ อาวงศ์
ฤทธิ์ฤาชัย อสังหาริมทรัพย์
อนุมัติ
20
พรชิตา หงสาชุม
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
21
ษมา สีเหลือง
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
22
ปรียานุช รอดอุด
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
23
รุ่งทิวา ศรีวงศ์ษา
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
24
อัชรี น้อยสีมุม
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุนาเวง
อนุมัติ
25
ปิยธิดา คำเงิน
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
26
หนึ่งฤดี อ่อนเกลี้ยง
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร(แผนกการบัญชี)
อนุมัติ
27
สมฤดี ภูชะธง
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
อนุมัติ
28
อรอุมา แสนพลอ่อน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบบัญชีและภาษีอากรชนกนภา
อนุมัติ
29
ปวีณา แสนปากดี
อนุมัติ
30
กิตติพศ ฉวีรักษ์
บริษัท กิ่งดาว โลจิสติกส์ จำกัด
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด