ค้นหาข้อมูลนักศึกษา

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อสถานที่ฝึกงาน
สถานะการอนุมัติ
1
พิณรญา โคตรอินขาว
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด
อนุมัติ
2
สุทธิกานต์ กุลภา
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
อนุมัติ
3
กัญญาณัฐ มิตรศาสตร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
4
นริศรา โทอาษา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
อนุมัติ
5
เทวารัณย์ โสดา
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อนุมัติ
6
ปิยะเทพ บุตรเพ็ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
7
อานนท์ ไชยสุข
สำนักงานเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
อนุมัติ
8
จรินทร์ พิลาแหวน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
9
กรองกาญจน์ ชมชายผล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยโพนยางคำสกลนคร
อนุมัติ
10
จุฑารัตน์ พิทักษ์ชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
11
แก้วทิพย์ คล่องแคล่ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายยา โปรดักชั่น
อนุมัติ
12
พิมพ์พร วงศ์ศรีลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อนุมัติ
13
ฐิตติพร มีนาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ พี การบัญชี
อนุมัติ
14
วนัชพร ไชยพุฒ
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงสือ
อนุมัติ
15
มนัสศักดิ์ รัตนไตร
บริษัท โซเซียล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
อนุมัติ
16
รติพงษ์ โคตรผาย
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร (ฝ่ายการปกครอง/ความมั่นคง)
อนุมัติ
17
อโนมา วงศ์สีชา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
อนุมัติ
18
ศศิประภา ปะสิระเตสังข์
อนุมัติ
19
รุ่งนรา ดาบลาอำ
บริษัท เอ็ม ที 98 พลัส จำกัด
อนุมัติ
20
อรอุมา โชคชนะ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สกลนคร
อนุมัติ
21
สุนิสา สีดา
The Pizza Company สาขาโรบินสันสกลนคร
อนุมัติ
22
ชญานิษฐ์ สมพมิตร
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT สกลนคร)
อนุมัติ
23
ณัฐวุฒิ อุผา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์(งานส่งกำลังบำรุง)
อนุมัติ
24
เศวตวรลักษณ์ รันศรี
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
อนุมัติ
25
สุนิษา ทุมรักษ์
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเขือง
อนุมัติ
26
วิภารัตน์ ตั้งไพบูลย์กิจ
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
27
กนกวรรณ สิงห์สุดี
มณฑลทหารบกที่ 29 (ฝ่ายกองกิจการพลเรือน)
อนุมัติ
28
ดุสิตา ฮ่มป่า
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
29
ปุณยนุช น้ำหอม
เทศบาลนครสกลนคร
อนุมัติ
30
กิตติศักดิ์ มูลคำเกตุ
ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส
อนุมัติ
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11] ต่อไป>>

พบข้อมูลทั้งหมด   339  คน   หน้าทั้งหมด 12 หน้า

ดูรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคปกติ ทั้งหมด